Members

Eric Wada, Artistic Director
Kyoshi (certified instructor)

Norman Kaneshiro, Musical Director
Kyoshi (certified instructor), Nomura-ryu Ongaku Kyokai, Hawaii Shibu.

 

Odori

Shizue Afuso
Takako Miyazaki
Keith Shimabukuro
Donna Shiroma Nakasue
Hitomi Takahashi

 

Jikata

Derek Fujio
Keith Nakaganeku
Mako Willett
Allison Yanagi